Type koblinger

  • Tyre Couplings Complete Set Type F/H/B with Rubber Tire

    Dekkkoblinger Komplett sett Type F/H/B med gummidekk

    Dekkkoblinger bruker et svært fleksibelt, snorforsterket gummidekk som er klemt fast mellom stålflenser som monteres på drevet og drevne aksler med koniske bøssinger.
    Det fleksible gummidekket krever ingen smøring, noe som betyr mindre nødvendig vedlikehold.
    Det torsjonsmyke gummidekket gir utmerket støtdemping og vibrasjonsreduksjon, noe som resulterer i økt levetid for drivmotorer og drevne maskiner.