Transportørkjeder (M-serien)

  • SS M Series Conveyor Chains,and with Attachments

    SS M-serien transportørkjeder, og med vedlegg

    M-serien har blitt den mest universelt brukte europeiske standarden. Denne ISO-kjeden er tilgjengelig fra SSM20 til SSM450. Serien vil derfor dekke de fleste mekaniske håndteringskrav som oppstår. Selv om denne kjeden kan sammenlignes med DIN 8165, kan den ikke byttes ut med andre presisjonsrullekjedestandarder. Tilgjengelig med standard, store eller flensede ruller, er den også ofte brukt i buskform, spesielt i tømmertransport. Karbonstålmateriale er tilgjengelig.