Sukkerkvernkjeder

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    Sukkerkvernkjeder, og med vedlegg

    I sukkerindustriens produksjonssystem kan kjeder brukes til sukkerrørtransport, juiceutvinning, sedimentering og fordampning. Samtidig stiller den høye slitasjen og de sterke korrosjonsforholdene også høyere krav til kjettingens kvalitet. Dessuten har vi mange typer fester til disse kjedene.